Lančani transporteri (redleri)

Lančani transporteri (redleri) služe za horizontalni transport raznih vrsta rasutih materijala na male i velike udaljenosti. Redleri mogu transportirati i pod manjim kutevima kao i kanalni pužni transporteri. Žitarice i ostale materijale unutar korita prenosi lanac kojeg pokreće motor s reduktorom. Kapacitet rada lančanog transportera (redlera) ovisi o brzini kretanja lanca koji se kreće od 0,5 - 1 m/sek. Izrađuju se od kvalitetnog čeličnog lima. Odlikuje ga izrazito mali lom zrna (manji i od kanalnog pužnog transportera).

Info

Uvjeti korištenja

Pravila privatnosti

Kontaktirajte nas