Cijevni pužni (spiralni) transporteri - "Šneke"

Cijevni pužni transporteri koriste se za transport sitnozrnatih suhih i mokrih rasutih materijala između različitih dijelova silosnog postrojenja (prečistač, cjevovod, usipni koš, silos). Cjevastog su oblika, a transport može biti dostupan pod svim kutevima. Izrađuju se od kvalitetnog pocinčanog čelika. Jednostavno se održavaju, a dobar su izbor radi povoljnijih cijena. Za cijevne pužne transportere često se koristi riječ "šneke" (od njem. schnecke - puž) . Cijevni pužni transporteri mogu biti zamjena za sve druge vrste transportera (kanalni pužni i lančane) ili elevatora sa šalicama.

Cijevni pužni transporter ("šneka") na kolicima: Ovaj pužni transporter je mobilan i ima prilagodljivu kosinu pa se može prilagoditi prema željenoj visini punjenja.

Info

Uvjeti korištenja

Pravila privatnosti

Kontaktirajte nas